Etkin Ders İşleme

Dersler, etkileşimli tahtalarda Planlı Ders Föyleri kullanılarak işlenir, Böylece hem görsellik hem de uygulama standardı yakalanır.

Bu uygulama sisteme hız katarak ve 2-4 kata kadar daha fazla soru çözmeye imkân sağlar.

Görsel içeriklerle öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ödev ve Ödev Takibi

Ödevlendirme eğitim ve öğretimin en önemli aktivitelerinden biridir.

Anlatılan konuların ardından yeni tarz sorulardan oluşturulmuş soru bankalarımızdan ödev verilecek, böylece öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanır.

Pekiştirme, Ödev, Ölçme Değerlendirme

Alt konu başlıklarına göre yapılandırılmış etkili bir sınıf içi ve evde uygulama materyalidir. Pekiştirme Etkinlikleri (5, 6. sınıf), Pekiştirme Testleri (7, 8. sınıf), Ödev Testleri, Merdiven Tarama Sınavları ile birçok işleve sahiptir.

Hepsi Bir Arada

Temel 6 dersi içerir.

Alt konu başlıklarına göre yapılandırılmış testlerden oluşturulmuştur.

Ünite sonlarında yazılıya hazırlık çalışmaları bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme

Kursun başlangıcında Sınıf Belirleme Sınavı uygulanarak öğrencilerin hazır bulunuşlukları tespit edilir ve başarı düzeyleri birbirine yakın öğrenciler gruplandırılır.

Liselere Giriş Sınavı standardında sorularla hazırlanmış deneme sınavlarıyla gerçek sınavın provası niteliğindedir.

Rehberlik Testleri

Aşağıdaki rehberlik testlerimiz, pratik bir şekilde tasarlanmıştır. Değerlendirme sonuçları dijital olarak erişiminize açılacaktır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için yol gösterici olacaktır.

1- Mesleki Eğilim Belirleme 2- Çalışma Davranışları 3- Problem Tarama 4- Başarısızlık Nedenleri 5- Sınav Kaygısı